Privacyverklaring

Privacybeleid en kennisgeving van gegevensbescherming voor klanten, leveranciers en andere zakenpartners

1 Geldigheidsbereik

1.1 De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Het doel van deze privacyverklaring is om gebruikers van de Geberit Internet diensten, in het bijzonder van de Geberit website(s) (“website”) – tezamen met klanten, leveranciers en andere business partners - te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door de Geberit entiteiten binnen de EU, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. In dat kader zijn mogelijk niet alle onderdelen van deze informatie van toepassing op u.

1.2 Persoonsgegevens in het kader van deze privacyverklaring zijn alle aan u gerelateerde gegevens of die aan u te relateren zijn, zoals naam, adres, of e-mailadres.

2 Verantwoordelijke

2.1 Beheerder - en daarmee de verantwoordelijke – van de Geberit website die u hebt bezocht is de Geberit entiteit die vermeld staat op de relevante website.

2.2 Overigens is de Beheerder van deze website en persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens via deze website: Geberit nv, Ossegemstraat 24, BE-1860 Meise, info.be@geberit.com.

3 Functionaris voor de Gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming bereiken via dataprotection@geberit.com of onder ons postadres met de toevoeging “functionaris voor de gegevensbescherming“.

4 Geautomatiseerde verzameling en verwerking van gegevens op Geberit websites

4.1 Zoals bij elke website verzamelt onze server automatisch en tijdelijk informatie in de serverlogbestanden, die door de browser worden verzonden, tenzij u deze functie hebt uitgeschakeld. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze websites te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen:

  • IP-adres van de aanvragende computer
  • Bestandsverzoek van de client
  • http-antwoordcode
  • Website waar u ons bezoekt (www.geberit.nl)
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • Browsertype en -versie
  • Gebruikt besturingssysteem van de aanvragende computer

4.2 Een persoonlijke evaluatie van deze serverlogbestandgegevens vindt niet plaats. Als eerder verstrekte informatie persoonlijke gegevens bevat (met name het IP-adres), is de verzameling gebaseerd op de wettelijke basis van artikel 6 par. 1 van de General Data Protection Regulation (GDPR) regelgeving. Ons legitieme belang ligt in het waarborgen van de goede werking van onze website. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 van de GDPR uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in paragraaf 2. Voor zover wij, zoals hierboven beschreven, uw gegevens verwerken met als doel de functies van onze website beschikbaar te stellen, bent u wettelijk verplicht om ons deze gegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens kunnen we u deze functies niet ter beschikking stellen.

4.3 Deze website maakt gebruik van de volgende technologieën en tools. Als u deze niet wilt gebruiken, bieden we u verschillende opties en instellingen voor de betreffende tool om het gebruik ervan te voorkomen.

4.4 Google Analytics

4.4.1 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Het gebruik omvat de modus “Universal Analytics“;. Hierdoor is het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten aan een pseudoniem gebruikers-ID toe te wijzen, waardoor de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten worden geanalyseerd. Google Analytics maakt gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt.

4.4.2 De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Aangezien IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten aan de websitebeheerder te verlenen.

4.4.3 U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door het cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door een browser-add-on (op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) te downloaden en te installeren. Opt-out cookies voorkomen toekomstige verzameling van uw gegevens wanneer u deze website bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analytics op verschillende apparaten verzamelt, moet u opt-out op alle gebruikte systemen uitvoeren.

4.4.4 Het gebruik van Google Analytics is gebaseerd op uw legitieme interesse. De wettelijke basis is punt a van artikel 6 par. 1 van de GDPR. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Indien u dit wenst te doen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde gegevens of de instructies in onze reclameboodschappen volgen. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die op basis van de verkregen toestemming heeft plaatsgevonden.

4.5 Google AdWords

4.5.1 We gebruiken de Google AdWords-aanbieding (inclusief Google AdWords Remarketing) om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google AdWords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u van belang zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van reclamekosten te realiseren.

4.5.2 Dit reclamemateriaal wordt door Google geleverd via zogenaamde “Ad Servers“. Hiervoor gebruiken we Ad-server-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het weergeven van advertenties of klikken door de gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google AdWords een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 90 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Van deze cookie worden doorgaans als analysewaarden de unieke cookie-ID, het aantal Ad-Impressions per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (relevant voor Post-View-conversies) en opt-out-informatie (markering, dat de gebruiker niet meer aangesproken wil worden) opgeslagen.

4.5.3 Met deze cookies kan Google uw Internetbrowser weer herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een AdWords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en de klant herkennen, dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen hierdoor niet worden vervolgd via de website van AdWords-klant. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. We ontvangen van Google alleen statistische evaluaties. Op basis van deze evaluaties kunnen we herkennen, welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het reclamemateriaal, in het bijzonder kunnen we de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

4.6 DoubleClick by Google

4.6.1 Onze websites gebruiken de tool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om de rapporten van campagneprestaties te verbeteren of om – bij activering van de functie Frequency Capping – te voorkomen, dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast kan DoubleClick met behulp van cookie-ID's zogenaamde conversies registreren, die betrekking hebben tot advertentieverzoeken. Dit is het geval, wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later naar de website van de adverteerder gaat met dezelfde browser en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie.

4.6.2 Door de gebruikte tools Google AdWords en DoubleClick by Google maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door het gebruik van deze tool door Google worden gebruikt en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: Door het onderbrengen van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u toegang hebt gehad tot het relevante gedeelte van onze website of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, is het mogelijk dat Google uw IP-adres vindt en opslaat.

4.6.3 Verdere informatie over DoubleClick by Google ontvangt u op: https://www.doubleclickbygoogle.com en over de privacybescherming bij Google algemeen: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

4.7 Er zijn verschillende manieren om deelname aan Google AdWords en DoubleClick te voorkomen:

4.7.1 via een desbetreffende instelling van uw browser; in het bijzonder betekent het onderdrukken van cookies van derden dat u geen advertenties van derden zult ontvangen;

4.7.2 door cookies voor het bijhouden van conversies uit te schakelen, door uw browser zo in te stellen, dat cookies van het domein: “https://adwords.google.com/home“, geblokkeerd worden, https://adssettings.google.com, waarbij deze instelling gewist wordt als u uw cookies verwijdert;

4.7.3 door de op interesses gebaseerde advertenties van de providers, die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne “About Ads” uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

4.7.4 via permanent deactiveren in uw Firefox, Internet Explorer of Google Chrome browser via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

4.8 De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming, zoals bepaald in artikel 6 par. 1 van de GDPR. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Indien u dit wenst te doen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde gegevens of de instructies in onze reclameboodschappen volgen. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die op basis van de verkregen toestemming heeft plaatsgevonden.

4.9 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

4.9.1 Onze websites gebruiken bovendien de tools AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista en Sizmek:

4.9.2 Deze tools gebruiken cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om de rapporten van campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen, dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Via een cookie-ID registreren de tools, welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kunnen zo bij activering van de functie Frequency Capping voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Volgens de externe providers bevatten de cookies van de tools geen persoonlijke informatie.

4.9.3 Door de gebruikte tools, maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van de betreffende externe provider. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door het gebruik van deze tool worden gebruikt en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: Door de onderbrenging ontvangen de externe providers de informatie, dat u toegang hebt gekregen tot het relevante gedeelte van onze website of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt.

4.9.4 We gebruiken deze tools op basis van uw toestemming zoals bepaald in artikel 6 par. 1 van de GDPR. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Indien u dit wenst te doen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde gegevens of de instructies in onze reclameboodschappen volgen. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die op basis van de verkregen toestemming heeft plaatsgevonden.

4.9.5 Meer informatie over de in deze paragraaf genoemde tools ontvangt u op https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de, http://www.themig.com/en-us/privacy.html, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.10 U kunt op verschillende manieren deelname aan de services van AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista en Sizmek verhinderen:

4.10.1 via een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; in het bijzonder betekent het onderdrukken van cookies van derden dat u geen advertenties van derden zult ontvangen;

4.10.2 door het deactiveren van de cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van de domeinen www.appnexus.com, www.themig.com, https://site.adform.com, www.plista.com, www.sizmek.com geblokkeerd worden;

4.10.3 door de op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne “About Ads” uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

4.10.4 via permanent deactiveren in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

4.11 Facebook Custom Audiences

4.11.1 Onze websites maken gebruik van de Remarketing-functie “Custom Audiences“ van Facebook Inc, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Daardoor kunnen gebruikers van onze websites als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of anderen het proces van websites, die ook op interesses gebaseerde advertenties (“Facebook-Ads“) gebruiken, worden weergegeven. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze websites voor u meer interessant te maken.

4.11.2 Door de gebruikte marketingtool maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Facebook. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door het gebruik van deze tool door Facebook worden gebruikt en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: door het onderbrengen van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de desbetreffende website van onze webpresentatie hebt bezocht of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Facebook of niet bent aangemeld, is het mogelijk dat Facebook uw IP-adres en andere identificatiekenmerken vindt en opslaat.

4.11.3 Het deactiveren van de “Facebook Custom Audiences“-functie is mogelijk door uw browser overeenkomstig in te stellen of voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

4.11.4 De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming, zoals bepaald in artikel 6 par. 1 van de GDPR. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Indien u dit wenst te doen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde gegevens of de instructies in onze reclameboodschappen volgen. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die op basis van de verkregen toestemming heeft plaatsgevonden.

4.11.5 Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook ontvangt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

4.12 LinkedIn Insight Tag

4.12.1 Onze websites gebruiken ook de LinkedIn Conversion Tracking en Insight Tag functie van LinkedIn Corporation, Sunnyvale, CA 94085, USA. Hierdoor kunnen gebruikers van onze websites op interesses gebaseerde advertenties ontvangen wanneer ze linkedIn.com of andere websites bezoeken die deze functie ook gebruiken. Wij gebruiken deze tool om u advertenties te tonen die u zouden kunnen interesseren en om onze websites aan uw interesses aan te passen.

4.12.2 Door het gebruik van deze marketingtool zal uw browser automatisch een directe verbinding tot stand brengen met de server van LinkedIn. Wij hebben geen controle over de reikwijdte en het verdere gebruik van de gegevens die LinkedIn door het gebruik van deze tools verzamelt, dus de informatie in dit privacybeleid weerspiegelt ons huidige inzicht in deze materie. Aangezien de LinkedIn Insight Tag in onze webdiensten is geïntegreerd, wordt LinkedIn op de hoogte gebracht wanneer u het relevante deel van onze website bezoekt of op een van onze advertenties klikt. Als u geregistreerd bent bij een LinkedIn-dienst, kan LinkedIn het bezoek aan uw individuele account toeschrijven. Zelfs als u niet bij LinkedIn bent geregistreerd of ingelogd, is het voor LinkedIn mogelijk om uw IP-adres en andere identificerende kenmerken te identificeren en op te slaan.

4.12.3 De LinkedIn Insight Tag-functie kan worden uitgeschakeld door de juiste instelling te maken in uw browser of - als u bij LinkedIn bent ingelogd - op https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

4.12.4 De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming, zoals bepaald in artikel 6 par. 1 van de GDPR. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Indien u dit wenst te doen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde gegevens of de instructies in onze reclameboodschappen volgen. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die op basis van de verkregen toestemming heeft plaatsgevonden.

4.12.5 Meer informatie over gegevensverwerking door LinkedIn is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy en https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.13 You Tube

4.13.1 Wij gebruiken het videoplatform “YouTube“ van het bedrijf YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (“YouTube“), een bedrijf van Google Inc. om te zorgen voor een aantrekkelijke, con-sistente presentatie van video-inhoud op onze website die onafhankelijk is van uw terminal de-vice. Wij doen dit in de Verbeterde Privacymodus. Tenzij u bij het bezoeken van de website instemt met de cookie, worden er geen gegevens door YouTube verzameld wanneer u de website bezoekt. Pas wanneer u de video wilt afspelen en akkoord gaat met de cookie, worden uw gegevens doorgegeven aan YouTube (zoals IP-adres, verwijzende pagina, apparaatinformatie (browser, apparaattype), opgehaalde video). Wij registreren en bewaren zelf of en welke YouTube-video u hebt afgespeeld om u een op maat gemaakte service te kunnen bieden.

4.13.2 Uw persoonsgegevens worden daarom gewist zodra deze niet meer nodig zijn om het doel van de verwerking te bereiken.

4.13.3 De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming, zoals bepaald in artikel 6 par. 1 van de GDPR. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Indien u dit wenst te doen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde gegevens. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die op basis van de verkregen toestemming heeft plaatsgevonden.

4.13.4 Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door YouTube. Meer informatie over de gegevensverwerking door You Tube kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB.

4.14 Cookies

4.14.1 Naast de in paragraaf 4.4 tot 4.13 genoemde cookies gebruiken onze websites verdere cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die lokaal in het cachegeheugen van uw browser worden opgeslagen. De onderstaande vermelde cookies worden door ons alleen gebruikt om de uitvoering of beschikbaarstelling van de service die u gebruikt te garanderen volgens artikel 6 par. 1 van de GDPR. Ons gerechtvaardigd belang in gegevensverwerking is om de website-instellingen voor het door u gebruikte eindapparaat te optimaliseren en om de gebruikersinterfaces aan te passen. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 van de GDPR uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die hierboven vermeld zijn. De volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werkingswijze hieronder worden uitgelegd, worden op onze websites gebruikt:

  • tijdelijke cookies (zie 4.13.2)
  • persistente cookies (zie 4.13.3).

4.14.2 Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten de sessiecookies in het bijzonder. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor kan uw computer weer herkend worden wanneer u op onze website terugkeert. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit..

4.14.3 Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

4.14.4 U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijv. de acceptatie van cookies van derden of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop, dat u dan eventueel niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

5 Gegevensverzameling en -verwerking van vrijwillig gecommuniceerde gegevens

5.1 Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die vrijwillig gedeeld zijn met ons tijdens de interactie met klanten, leveranciers en andere business partners (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of onze websites). Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

5.1.1 Voor het onderhouden van contractuele relaties, om aanvragen, bestellingen of opdrachten te verwerken, of om precontractuele verplichtingen na te komen, hebben wij uw persoonsgegevens nodig (bijv. naam, voornaam, e-mailadres, adres, geboortedatum, telefoonnummer, functietitel en bankgegevens). De doeleinden van de gegevensverwerking zijn gebaseerd op bedrijfsdoeleinden. Wij verzamelen deze gegevens om u onze diensten te verlenen of om de contractuele relatie met u te kunnen onderhouden. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 par. 1 van de GDPR.

5.1.2 Voor de uitvoering van en deelname aan digitale evenementen (“evenementaanbiedingen“) hebben wij persoonsgegevens nodig (bijv.: naam, bedrijf, telefoon, e-mail, beroepsgroep, land, taal, geregistreerde videosessies). De verwerking van uw persoonsgegevens dient om het door u aangevraagde evenementaanbod te kunnen verzorgen en uitvoeren. Daarnaast slaan wij uw geboekte en bijgewoonde videosessies op om u ook na het evenement een op maat gesneden service te kunnen bieden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig punt (a) in artikel 6 par. 1 van de GDPR. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw deelname aan onze evenementenaanbiedingen voor de toekomst in te trekken. In dat geval zult u echter niet langer kunnen deelnemen aan het gewenste digitale evenement. Alle persoonsgegevens die in het kader van de registratie of deelname aan ons digitale evenementenaanbod zijn opgeslagen, worden in dit geval gewist, tenzij andere doeleinden of wettelijke bewaartermijnen het wissen verhinderen.

5.1.3 We gebruiken uw gegevens bovendien voor anaylyse en statistische doeleinden (bijv. voor het gebruik van onze promoties), alsook voor reclamedoeleinden of klantenonderzoek, om u te voorzien van informatie over producten, diensten en events, met name per post of in de vorm van e-mailnieuwsbrieven of contactopname bijv. per sms of telefoon. De wettelijke basis hiervoor is onze gerechtvaardigde interesse in het optimaliseren van voor u relevante promoties alsook voor reclameboodschappen die voor u relevant zijn, zoals bepaald in artikel 6 par. 1 van de GDPR. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 van de GDPR uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die hierboven vermeld zijn. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Voor details over uw recht om bezwaar te maken, zie paragraaf 7 van deze privacyverklaring.

5.1.4 Als we volgens de lokale wetgeving in individuele landen verplicht zijn om uw voorafgaande toestemming te verkrijgen voor de bovengenoemde reclamemaatregelen, zullen we dat uiteraard doen. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is dan uw toestemming (artikel 6 par. 1 van de GDPR). Uw toestemming kunt u op elk gewenst moment herroepen. Neem hiervoor contact met ons op via de bovenstaande contactmogelijkheden of volg de instructies in onze reclameberichten. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming.

6 Overdracht van uw gegevens aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, met uitzondering van de volgende gevallen:

6.1 In het kader van juridische procedures

Als het voor de opheldering van onrechtmatige gebruik van onze diensten of voor een juridische procedure noodzakelijk is, worden persoonsgegevens doorgestuurd naar wetshandhavingsinstanties en, indien van toepassing, naar derden die (stellen) schade (te) hebben geleden. Dit gebeurt echter alleen als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gedrag resp. bij misbruik. Een overdracht kan ook plaatsvinden als het dient om gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten te handhaven. We zijn ook wettelijk verplicht om op verzoek informatie aan bepaalde overheidsinstanties te verstrekken. Dit zijn wetshandhavingsinstanties, autoriteiten, die met geldboete bestrafte feiten vervolgen en belastingdiensten.

De overdracht van deze gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de bestrijding van misbruik, de vervolging van strafbare feiten en de bescherming, indiening en handhaving van eisen, in lijn met artikel 6 par. 1, punt (f) van de GDPR. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1, punt (f) van de GDPR uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheden die hierboven vermeld zijn.

6.2 Verwerkers

We zijn voor het leveren van de diensten op contractueel verbonden externe bedrijven en externe dienstverleners (“verwerkers“) aangewezen. In dergelijke gevallen worden persoonsgegevens aan deze verwerkers doorgegeven zodat zij hun diensten kunnen blijven aanbieden. Persoonsgegevens worden ook doorgegeven aan andere bedrijven van de Geberit Group. De verwerkers worden door ons zorgvuldig geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Verwerkers mogen de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die wij hebben bepaald en zij zijn bovendien contractueel verplicht om uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te behandelen.

Meer specifiek gebruiken we vooral de diensten van volgende verwerkers:

6.2.1 Andere Geberit bedrijven gevestigd in Zwitserland met als doel de gecentraliseerde klantadministratie en orderafhandeling

6.2.2 Andere Geberit bedrijven gevestigd in Zwitserland met als doel het leveren van centrale IT-services aan de andere concernbedrijven

6.2.3 Logistieke dienstverleners voor het verzenden van de bij ons bestelde producten, marketingdocumenten of andere items aan u

6.2.4 Betalingsdienstverleners voor het verwerken van betalingen van u aan ons of omgekeerd

6.2.5 Dienstverleners voor montagewerkzaamheden of after sales-services

6.2.6 Dienstverleners voor het verzenden van nieuwsbrieven of het houden van klantonderzoeken.

6.2.7 IT-dienstverleners voor het leveren van cloud services, software en hardware en voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

6.2.8 Software dienstverlener voor het gebruik van communicatieaanbiedingen met klanten, in het bijzonder ook voor de uitvoering van evenementenaanbiedingen.

De overdracht van gegevens aan verwerkers vindt plaats op basis van artikel 28 par. 1 van de GDPR, subsidiair op basis van ons gerechtvaardigd belang in het gebruik van gespecialiseerde verwerkers en de daarmee verbonden economische en technische voordelen en het feit dat uw rechten en belangen ter bescherming van uw persoonsgegevens niet zwaarder wegen, artikel 6, par. van de GDPR. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 van de GDPR uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheden die hierboven vermeld zijn.

6.3 Overdracht aan derde landen

6.3.1 In de loop van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan vertrouwde dienstverleners in derde landen. Derde landen zijn landen die zich buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Wij werken alleen met dienstverleners die ons passende garanties kunnen bieden voor de beveiliging van uw persoonsgegevens en die kunnen garanderen dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met strikte Europese normen inzake gegevensbescherming. Een kopie van deze passende garanties kan bij ons worden ingezien.

6.3.2 Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan derde landen, gebeurt dit op basis van een zogenaamd adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, of, bij gebrek aan een dergelijk besluit, op basis van zogenaamde modelcontractsbepalingen, die eveneens door de Europese Commissie zijn uitgevaardigd. In het onderhavige geval kan niet worden uitgesloten dat wij persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners in de VS.

7 Uw rechten

7.1 U hebt de hieronder beschreven rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. Om uw rechten af te dwingen dient u uw schriftelijk verzoek aan ons te richten via de contactgegevens hierboven of naar het volgende e-mailadres: dataprotection@geberit.com.

7.2 Recht op informatie

U hebt het recht om op elk gewenst moment van ons informatie over de door ons verwerkte gegevens, over uw persoonlijke gegevens in het kader van artikel 15 van de GDPR te ontvangen.

7.3 Recht op rectificatie of verwijdering

U hebt het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken indien deze gegevens onjuist zijn, alsmede het recht om vervollediging te verkrijgen van onvolledige persoonsgegevens, in overeenstemming met artikel 16 van de GDPR. U hebt het recht om, onder de voorwaarden beschreven in artikel 17 van de GDPR, te eisen dat uw persoonsgegevens door ons verwijderd worden. In het bijzonder voorzien die voorwaarden in een recht op verwijdering als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt. De uitoefening van dit recht is met name volgens artikel 17 par. 3 van de GDPR dan beperkt, als we uw gegevens nodig hebben om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om wettelijke aanspraken af te dwingen.

7.4 Recht op beperking van de verwerkingU hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking beperken in overeenstemming met artikel 18 van de GDPR. Dit recht geldt in het bijzonder als de juistheid van uw persoonsgegevens tussen u en ons omstreden is, voor de periode die nodig is om de juistheid te verifiëren en in het geval dat u bij een bestaand recht aanvraagt om te worden verwijderd in plaats van het verwijderen van een beperkte verwerking; en in het geval dat de gegevens niet langer nodig zijn voor onze beoogde doeleinden, maar u deze nodig hebt voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken en als de succesvolle uitoefening van een tegenstrijdigheid tussen ons en u nog steeds omstreden is. Als de verwerking van uw gegevens dienovereenkomstig beperkt is, mogen deze alleen in uitzonderlijke gevallen worden verwerkt, bijvoorbeeld als u uw toestemming hebt gegeven of als dit noodzakelijk is voor de afdwinging van wettelijke aanspraken.

7.5 Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die o.a. op basis van artikel 6 par. 1 van de GDPR plaatsvindt, bezwaar overeenkomstig artikel 21 van de GDPR aan te tekenen. We zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we overtuigende, gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

7.6 Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om van ons de persoonlijke gegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat in overeenstemming met artikel 20 van de GDPR. Daarna is het onder meer nodig dat de gegevensverwerking op uw toestemming is gebaseerd en dat dit gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.

7.7 Het recht op bezwaar bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens over u in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

8 Verwijdering van uw gegevens

In het algemeen verwijderen of anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze verzameld of gebruikt hebben in overeenstemming met de voorgaande paragrafen. Voor zover gegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, zijn deze geblokkeerd. De gegevens zijn dan niet langer beschikbaar voor verder gebruik. Als u meer informatie wilt over onze verwijderings- en opslagperioden, neem dan contact op met de verantwoordelijke persoon genoemd in paragraaf 2 onder de contactgegevens die daar zijn vermeld.

9 Doelwijzigingen

Verwerking van uw persoonsgegevens voor andere dan de beschreven doeleinden vindt alleen plaats als een wettelijke bepaling dit toestaat of als u instemt met het gewijzigde doel van de gegevensverwerking. In het geval van verdere verwerking voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, brengen we u voor verdere verwerking op de hoogte van deze andere doeleinden en stellen u alle andere relevante informatie ter beschikking.

10 Geautomatiseerde beslissingen van geval tot geval of profileringsmaatregelen

We maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingsprocessen om een beslissing te nemen - inclusief profilering.

Versie: Februari 2021